Tiedotteita ja lomakkeita

Tällä sivulla julkaistaan sivistystoimen ajankohtaisia tiedotteita ja lomakkeita.

Ohje: esiopetukseen, kouluun sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautumiseen lukuvuodelle 2020-2021

 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus. 

Vardan ensimmäisessä vaiheessa siirrettiin tietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista 1.1.2019 alkaen. Lisätietoa täältä

Vardan toisessa vaiheessa tallennetaan tietoja lasten huoltajista 1.9.2019 alkaen. Lisätietoa täältä

 

Tiedote erityisruokavaliokäytännöistä lasten ja nuorten ateriapalveluissa

 

Etelä-Pohjanmaan LAPE-hanke päättyi 31.12.2018, hankkeen loppuraportti:

 

Loppuraportti ja suositukset jatkotoimenpiteeksi

Loppuraportin tiivistelmä

 

Lapsivaikutusten arviointi sivistystoimen toiminta- ja toimitilaverkkoselvityksen yhteydessä

Lisätietoja:

varhaiskasvatuspäällikkö Hanna Luoma-aho p. 0400 - 178 604, hanna.luoma-aho@alajarvi.fi

 

Koulujen työajat lv. 2019-2020

Koulujen työajat lv. 2020-2021

 

Esikoulujen lukuvuoden aloitus- ja lopetusajankohdat vaihtelevat kouluittain.

 

Koulukuljetusstrategia

 

 

 

Sivistystoimen huoneistojen vuokrausehdot ja käyttöoikeus-hakemus löytyvät alla olevista linkeistä. Hakemukset palautetaan ko. koulujen rehtoreille.

Alajärven kaupungin sivistystoimen huoneistojen vuokrausehdot

Kouluhuoneistojen käyttöoikeus-hakemus