Ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain mukainen lupahakemus / Maansiirto ja kuljetus Pitkänen Ky

Asia                                      
Joni Pitkänen / Maansiirto ja kuljetus Pitkänen Ky hakee ympäristönsuojelulain 27 §:n ja maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa kallioaineksen ottamiseen ja murskaukseen. Maa-ainesten oton käsittävässä luvassa arvioidaan toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Lupa käsitellään ympäristönsuojelulain 47 a §:n mukaisena yhteiskäsittelylupana.  

Hakija                                  
Joni Pitkänen / Maansiirto ja kuljetus Pitkänen Ky

Toiminta                               
Kalliomateriaalin irrotus, murskaus ja ajo. Arvioitu vuosituotanto on 21 000 m3/a ja maa-ainesten kokonaisottomäärä on 210 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta.

Toiminnan sijainti               
Tila: Lundinkangas RN:o 5-404-5-42, Alajärvi

Asiakirjojen nähtävilläolo     
Maa-ainesten ottamisen lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 14.10.2019 – 14.11.2019 Alajärven kaupungin teknisellä toimella Koulupolku 4, 62900 Alajärvi. 

Muistutukset ja mielipiteet    
Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää kirjallisena 14.11.2019 klo 15.00 mennessä Alajärven kaupunki, Tekninen toimi, Koulupolku 4, 62900 Alajärvi

Lisätietoja antaa ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, puh. 044 297 0364