Vesilain mukainen päätös, Pirkkalanlahden kunnostus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 14.8.2019 antanut päätöksen nro 189/2019.
Hakija
Alajärven kaupunki
Asia
Pirkkalanlahden kunnostus, Alajärvi

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 14.8. – 13.9.2019 Alajärven kaupungin ilmoitustaululla. Päätös on luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Alajärven kaupungin kirjastoissa on käytössä yleisötietokoneita päätöksen katsomiseen. Päätös on nähtävissä myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa (Wolffintie 35, Vaasa).

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Valitusaikaa laskettaessa päätöksen antopäivää ei oteta lukuun. Valitusaika päättyy 13.9.2019.

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Lisätietoja antaa
Ympäristöneuvos Satu Ahola, puh. 0295 018 744, etunimi.sukunimi(at)avi.fi

PÄÄTÖS